Лечение с дентален лазер

Клиника "Доктор Дент" направи инвестиция в последно поколение дентален лазер.
За възможностите и предимствата при лечението с него виж тук