ЗА или ПРОТИВ имплантите

Трявба ли да си поставя имплант или не?
Това е доста често задаван въпрос, на който не бих могла да дам еднозначен отговор.
Има различни случаи, при които това е възможно, при други трябва да се мисли различно решение.
Най-общо въпросите, на които трябва да си отговорите са:
- Имате ли достатъчно кост за поставянето на имплант?
- Имате ли достатъчно останали здрави зъби за да се използват, например за мостови конструкции вместо импланти?
- Можете ли си позволите направата на имплант от финансовата гледна точка?
- Имате ли сериозни други заболявания, които биха могли да попречат на поставянето на импланти?
- Готови ли сте да изтърпите пост-оперативната болка при оздравителния процес след хирургичната намеса?
И не на последно място - трябва да имате в предвид и да поемете риска, че понякога организма отхвърля имплант или импланти и трябва да бъдат поставени отново.
Имплатите са едно добро решение за хора с малко или никакви останали здрави зъби, но с достатъчно количество здрава кост в горна и/или долна челюст.
Във всички случай
трябва да имате ортопантомографска (панорамна) снимка, на базата на която, вашия лекуващ зъболекар да направи необходимите изчисления и да ви отговори дали при вас ще е въможно поставянето на имплант/и, след което да състави план на лечение, който и вие да приемете 
преди да пристъпите към поставянето им.