ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА

Обеми и цени в първичната извънболнична дентална медицинска помощ, регламентирани с договор N РД-НС-01-4/29.12.2014г. в сила от 01.01.2016г., заплащани от НЗОК

 

За ЗЗОЛ до 18 години: лицата имат право на следния годишен пакет от долу изброените дейности: 1 периодичен преглед и 4 лечебни дейности като максимум 2 от тях могат да бъдат ендодонтско лечение на постоянен зъб. Бременните  имат право на 2 периодични прегледа годишно.

Код

Манипулация

Стойност заплащана от НЗОК(в лв.)

Стойност заплащана от пациента (в лв.)

Обща договорена стойност (в лв.)

101

Обстоен преглед със снемане на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист

6.44

1.80

8.24

103

Обстоен преглед със снемане на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист за бременни

6.44

1.80

8.24

301

Обтурация с амалгама или химичен композит

32.40

Не заплаща

32.40

508

Екстракция на временен зъб

13

Не заплаща

13

509

Екстракция на постоянен зъб

32.40

Не заплаща

32.40

332

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб /без обтурацията/

21.92

4.70

26.62

333

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб /без обтурацията/

68.93

12.30

81.23

 

За ЗЗОЛ над 18 години: лицата имат право на следния годишен пакет от долу изброените дейности: 1 периодичен преглед и 2 лечебни дейности.

Бременните  имат право на 2 периодични прегледа годишно.

 

Код

Манипулация

Стойност заплащанаот НЗОК (в лв.)

Стойност заплащана от пациента (в лв.)

Обща договорена стойност (в лв.)

101

Обстоен преглед със снемане на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист

6.44

1.80

8.24

103

Обстоен преглед със снемане на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист за бременни

6.44

1.80

8.24

301

Обтурация с амалгама или химичен композит

28.40

4.00

32.40

509

Екстракция на постоянен зъб

28.40

4.00

32.40